TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

Bauskas Alus

BAUSKAS ALUS (LV)

Kopš 1981.gada decembra satekupju Mūsas un Mēmeles krastu pilsēta Bauskā darbu sāk jauna alusdarītava. No uzņēmuma pirmssākumiem līdz 2001.gadam alus darītavu vada vecākais aldaris Latvijā Kārlis Zālītis. Viņš ir visas Latvijas un mūsu alus darītavas lepnums un vēl šodien sniedz savas zināšanas un prasmes jaunajiem kolēģiem. Kārļa Zālīša ieguldītais darbs alus ražošanas nozarē 2001.gada aprīlī novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Jau gadu pēc alus darītavas darbības uzsākšanas, tas ir, 1982.gadā, top alus “Bauskas Gaišais” un “Bauskas Tumšais”, bet 2004.gadā – “Bauskas Tumšais Premium”. Šīs alus šķirnes ir guvušas popularitāti tautā un ir godalgotas žūrijas vērtējumā.

Rūpnīcas “Bauskas Alus” galveno bagātību veido tradīcijas. Neskatoties uz to, ka rūpniecība pastāvīgi pilnveidojas un modernizējas, kolektīvs kā iepriekš paliek uzticīgs senajai, klasiskajai ražošanas tehnoloģijai, kas ļauj nemainīt Bauskas alus patērētājiem tik iemīļoto alus garšu.

BAUSKAS ALUS (ENG)

In December 1981 in the confluence of the Rivers Mūsa and Mēmele in the Bauska town new brewery was established. Since the establishment up to 2001, brewery has been managed by the eldest brewer in Latvia – Kārlis Zālītis. The pride of all Latvia and of our brewery – Kārlis Zālītis even now is giving his knowledges and skills to the other colleagues. In April 2001, his work in the brewery industry has been assesst with the Three-Star Order.

In 1982, one year since establishment of the brewery, two beer brands “Bauskas Gaišais” and “Bauskas Tumšais” has been made, but in 2004 – “Bauskas Tumšais Premium”. These brans have become very popular and have been awared with prices by jury.

The brewery’s main strength is its traditions. Despite of the factory’s continious improvments and modernizations, it’s collective stays loyal to the old, clasical technology of beer production that allowes maintaining consumers favorite taste of Bauskas Alus beer.