TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

“CEMEX” SIA

SIA CEMEX (LV)

CEMEX darbojas Latvijā  kopš 2005. gada. 2007. gadā tika uzsākts ievērojams investīciju projekts – jaunas cementa rūpnīcas celtniecība Brocēnos. Rūpnīca tiks atklāta 2010. gada pavasarī, šajā projektā ieguldīti vairāk nekā 270 miljoni EUR. Rūpnīcas celtniecībā izmantotas vismodernākās un vidi saudzējošākās tehnoloģijas, kas pieejamas industrijā. Līdz ar jaunās rūpnīcas pabeigšanu, cementa ražošanas jauda trīskāršosies un būs pietiekama, lai nodrošinātu cementu gan Latvijas tirgum, gan arī lai eksportētu augstas kvalitātes produktu uz ārvalstīm – Baltijas valstīm, Skandināviju, Krieviju. CEMEX ražo arī transportbetonu (ražotnes Rīgā, Brocēnos, Madonā, Daugavpilī), kā arī inertos materiālus (karjers Madonā). Uzņēmums nodarbina aptuveni 330 darbiniekus. 2007. gadā tika dibināts „CEMEX Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam”, kura mērķis ir uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, atbalstot projektus, kuru prioritātes saistītas ar vidi un izglītību. Līdz šim fonds atbalstījis vairāk nekā 70 projektu.

SIA CEMEX (ENG)

CEMEX operates in Latvia since 2005. In 2007 a significant investment project was started – construction of a new cement plant in Brocēni. The new plant will be opened in the spring of 2010, more than 270 million EUR have been invested in the project. During the construction process the most modern and environment friendly technologies have been used. Along with commissioning of the new plant the cement production capacity of CEMEX in Latvia will triple, thus it will be able to provide cement both for the local market, as well as to export high quality product to foreign countries – Baltics, Scandinavia, Russia. CEMEX also produces ready-mix (plants located in Riga, Brocēni, Madona, Daugavpils) and aggregates (quarry in Madona). The company employs approximately 330 people. In 2007 „CEMEX Opportunity Fund for Brocēni and Saldus region” was founded, the purpose of which is to improve the quality of life of the local community by supporting projects that relate to environment and education. Up till now the fund has supported more than 70 projects.

Laura Miķelsone, Public Relations manager

Podraga iela 2, Rîga, LV – 1007

laura.mikelsone@cemex.com

tel. +371 67033400, fakss +37167033414
www.cemex.lv