TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

Liir

SIA LiiR (LV)

SIA LiiR savu darbību Latvijas tirgū uzsāka 2006.gada jūnijā kā profesionāla teritorijas, ražotņu un telpu uzkopšanas kompānija un var lepoties ar to, ka īsā laikā posmā kļuvis par līderi un vienu no nedaudzajiem profesionāļiem tieši ražotņu uzkopšanas sfērā, kur, ņemot vērā pakalpojuma īpašo specifiku, pieeja darbam būtiski atšķiras no vienkāršas teritoriju vai biroju telpu uzkopšanas.

Pakalpojumu veidi tiek nemitīgi pilnveidoti un paplašināti, tiek apzinātas un apgūtas dažādas jaunas tehnoloģijas, sekots līdzi jaunākajām tirgus tendencēm un klientu prasībām. Mūsu uzņēmuma mērķis – īsā laikā posmā kļūt par vienu no vadošajām kvalitatīvu profesionālās teritoriju un telpu uzkopšanas pakalpojumu sniegšanas kompānijām. Par mūsu kompānijas dinamisko izaugsmi liecina fakts, ka darbinieku skaits uzņēmuma darbības sākumā bija ~4 darbinieki, kas nu jau pieaudzis līdz 25 darbiniekiem. Kopumā darbinieku skaitu līdz 2007.gada beigām plānots palielināt līdz 100-150 darbiniekiem.

Mūsu kompānijas darbinieki nemitīgi saņem profesionālo apmācību par telpu uzkopšanas specifiku, inventāra un ķīmisko līdzekļu izmantošanu, jauniem produktiem, kas nepieciešami ikdienas darbā un ļauj uzlabot darba kvalitāti. Dažādu uzkopšanas darbu veikšanai tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas.

Ltd. LiiR (ENG)

“LiiR” Ltd. started its activity in Latvian market in 2006 as a company providing professional territory, industrial and room cleaning services and can be proud of having become in a short period of time the leader and one of the few professionals in the field of industrial cleaning where, taking into account the specifics of the service, approach to work substantially differs from simple territory or office cleaning.

Service types are continually improved and expanded, various new technologies are explored and acquired, the latest market trends and customer requirements are followed. The aim of our company is to become in a short period of time one of the leading companies providing quality professional territory and room cleaning services. The dynamic growth of our company is proved by the fact that at the beginning of our activity the number of employees was ~4 which has reached 25 for the present. In total, it is planned to increase the number of employees to 100-150 until the end of 2007.

Employees of our company are continually receiving professional training on room cleaning specifics, the use of inventory and chemicals, new products necessary in daily work and allowing improve the work quality. In carrying out various cleaning works the latest technologies are used.