TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

SIA “NAFTIMPEKS”

naftimpeks

SIA NAFTIMPEKSS (LV)

SIA „Naftimpeks” Rīnūžu naftas produktu termināls savu darbību uzsāka 2006. gada 28. februārī. Termināla pirmajā kārtā tika uzbūvēts rezervuāru parks ar kopējo apjomu 65000 m3 un dzelzceļa naftas produktu noliešanas estakāde. Termināla būvniecības otrajā kārtā, kas tika pabeigta 2008. gada 29. aprīlī, papildus tika izbūvēts vēl viens 32 000 m3 gaišo naftas produktu rezervuārs. SIA „Naftimpeks” plāno uzsākt termināla būvniecības trešo kārtu. Tās ietvaros sākotnēji tiks uzbūvēts viens rezervuārs ar ietilpību 27500 m3. Perspektīvā – vēl trīs rezervuāri, katrs 24900 m3.

Termināls mēnesī var apkalpot līdz 200000 tonnām gaišo naftas produktu (benzīns, dīzeļdegviela, petroleja, reaktīvā degviela, L tipa šķīdinātājs).

SIA „Naftimpeks” galvenie darbības virzieni ir naftas produktu tranzīta operācijas un naftas produktu pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana.

SIA „Naftimpeks” ir veikts naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas kompleksa riska pakāpes novērtējums. Izveidota grunts un gruntsūdeņu kvalitātes noteikšanas monitoringa tīkla sistēma. Izstrādāts, ieviests praksē un regulāri papildināts pilns dokumentu komplekss, kas regulē darbības ar bīstamām kravām.

SIA NAFTIMPEKSS (ENG)

LLC „Naftimpeks” Rīnūži oil product terminal started to operate on February 28.2006.

In the first stage of the terminal, whole reservoir park contains 65000 m3 railway tank cars discharging station. Terminal building’s/construction’s second part, which was finished on April 29, 2008, in additional also was built one reservoir of light oil products 32 000 m3. LLC „Naftimpeks” plans are to start the third part of the terminal building’s/construction’s.

First of all, including the building of one reservoir with the capacity 27500 m3. In perspective – yet three reservoires, each 24900 m3.

The terminal manage to service approximately 200000 tonn light oil products per month (gasoline, gasoil, kerosene, reaction fuel (JET), L type dissolvent).

Main activities of the terminal are oil product transit operation and oil product reception, storage and handling.

LLC „Naftimpeks” is achieved the risk categories’ appreciation of oil and chemical products discharging complex. There is a constitution of subterranean (ground) and underground water quality determination of monitoring net system. Manufacturing, establishing and regularly improving total documents’ complex, which regulates operations with the dangerous charges.