TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS SIA


“LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” SIA (LV)

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA izveidots 1992. gadā un ir pirmais mobilo sakaru operators valstī.

Līdztekus pamatpakalpojumam – balss pārraidei – LMT, tāpat kā vadošie mobilo sakaru operatori visā pasaulē, aizvien vairāk uzmanības pievērš pakalpojumiem, kas saistīti ar datu pārraidi, bezvadu piekļuvi internetam un trešās paaudzes mobilo sakaru pakalpojumiem. 2002. gada septembrī uzņēmuma klientiem visā Latvijā kļuva pieejami GPRS datu pārraides pakalpojumi. No 2004. gada decembra sāka strādāt UMTS trešās paaudzes mobilo sakaru tīkls, savukārt 2005. gada jūnijā LMT GSM tīklā ieviesa EDGE tehnoloģiju, kas nodrošina datu pārraides ātrumu līdz 236 kilobitiem sekundē. Gan UMTS, gan EDGE tehnoloģiju attīstības rezultātā tika iegūtas Latvijā vēl nebijušas priekšrocības ātrai WAP un interneta lapu piekļuvei, e- pastam, kā arī izklaides un informatīviem pakalpojumiem. 2006. gadā LMT UMTS tīklā ieviesa jaunu datu pārraides tehnoloģiju – HSDPA, kas ļauj sasniegt lejupielādes ātrumu līdz 3,6 megabitiem sekundē, bet dažviet pat līdz 7,2 megabitiem sekundē.

LMT ne tikai sniedz mobilo sakaru pakalpojumus, bet arī aktīvi iesaistās Latvijas valsts attīstībā, veicot lielas nodokļu iemaksas valsts budžetā un atbalstot kultūras, sporta, izglītības un sociāli nozīmīgus projektus.

“LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS” Ltd. (ENG)

“Latvijas Mobilais Telefons” Ltd. was established in 1992 and is the first mobile network operator in the country.

Alongside with its main service, voice transmission, LMT similarly as the leading mobile communication operators all over the world pays more attention to services related to data transmission, wireless Internet access and 3G mobile network services. From September 2002, the customers of the company all over Latvia can use data transmission services. In December 2004 UMTS 3G mobile communication network started to operate, whereas in June 2005 LMT introduced in the GSM network the EDGE technology ensuring data transmission speed up to 236 kilobits/sec. As a result of development of both the UMTS and the EDGE technology in was possible to use advantages not having been available in Latvia previously, namely, quick access to WAP and Internet pages, e-mailing, as well as entertainment and informative services. In 2006, LMT introduced in the UMTS network a new data transmission technology, the HSDPA, enabling to reach the download speed up to 3.6 megabits/sec and on other places even up to 7.2 megabits/sec.

LMT not only provides mobile network services but also actively participates in the development of the country of Latvia by making remarkable tax payments in the state budget and supporting significant cultural, sports, educational and social projects.