TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

A/S “Cēsu alus”

AS „Cēsu alus” (LV)

Akciju sabiedrība Cēsu alus ir otra lielākā un visstraujāk augošā alus darītava Latvijā. Uzņēmuma straujā izaugsme sākusies pirms 8 gadiem, kad tirgus daļa bija 2 – 3 %, bet 2009. gadā vidējā tirgus daļa jau sasniedz 26 % no Latvijas kopējā alus tirgus.

Kopš 2001. gada uzņēmuma attīstībā un ražošanas kompleksa paplašināšanā investēti 25 miljoni latu, no tiem 7 miljoni 2008. gadā – skārdeņu pildīšanas līnijas uzstādīšanā, kas ir modernākā un jaudīgākā Baltijā. Šādas investīcijas Latvijas pārtikas rūpniecībā ir vienas no vērienīgākajām šajā gadsimtā.

Bez investīcijām būtisks uzņēmuma veiksmes pamats ir arī atraktīvs mārketings un mērķtiecīga komanda. Uzņēmums ir reputācijas līderis Vidzemē un viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem reģionā.

Cēsu alus vīzija ir būt attīstības līderim dzērienu tirgū. AS Cēsu alus produktu portfelī ir plaši pārstāvētas astoņas dzērienu kategorijas: alus, alkoholiskie kokteiļi, sidri, enerģijas dzērieni, near water (bagātināts ūdens), sulas, sulu dzērieni, bezalkoholiskie dzērieni.

JSC Cēsu alus (ENG)

Joint Stock Company Cēsu alus is the second largest and the fastest growing beer brewery in Latvia. This rapid development began 8 years ago, when its market share was 2 – 3 %, but in 2009 the average market share has reached 26 % of Latvia beer market.

Since 2001, 25 million lats have been invested in the company’s development and the expansion of the manufacturing complex, 7 million from this in 2008 – for installing a canning/packaging line which is the most modern and most powerful in the Baltic States. Such investments in food production in Latvia are among the largest in this century.

Besides these investments, another essential basis for the company’s success is its attractive marketing and a focused team. The company has the leading reputation in Vidzeme and is one of the largest tax payers in the region.

The vision of Cēsu alus is to be the development leader in the beverage market. JSC Cēsu alus’s product portfolio includes eight widely represented beverage categories: beer, alcoholic cocktails, ciders, energy drinks, near water , juices, juice drinks, and soft drinks.

Agita Baltbārde
Sabiedrisko attiecību vadītāja
AS „CĒSU ALUS”
Dzelzavas iela 120s
Rīga, LV-1021
T. +371 67 511 390
F. +371 67 511 376
M. +371 29 133 073

agita@cesualus.lv
www.cesualus.lv