TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

SIA ”BUTS”

SIA BUTS (LV)

SIA „BUTS” ir vadošais pieaugušo profesionālās tālākizglītības centrs, kas dibināts 1991. gadā Rīgā. Uzņēmuma vadītājs: Ilmārs Stabrovskis. Lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības apguvi pēc iespējas tuvāk klienta dzīvesvietai, tika izveidotas filiāles visā Latvijā. SIA „BUTS” piedāvā vairāk nekā 200 akreditētas izglītības programmas dažādu profesiju ieguvei un profesionālajai pilnveidei. Kopš 2004. gada piedāvājam modernu un ērtu tālmācības veidu: e-studijas.

Paralēli izglītības jomai, 1998. gadā tika izveidota “Latvijas neatkarīgā testēšanas laboratorija”, kas nodarbojas ar konstrukciju materiālu un metināto savienojumu testēšanu. 2002. gadā uzņēmumā tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma pēc starptautiskā standarta ISO 9001:2000.

Mēs esam atvērti sadarbībai ar uzņēmumiem visu līmeņu darbinieku apmācībā, kā arī materiālu un metināto savienojumu testēšanas pakalpojumu sniegšanā!

SIA BUTS (ENG)

BUTS Ltd. is one of the leading professional further education centers established in 1991 in Rīga. The director of the enterprise is Ilmārs Stabrovskis. In order to provide the possibility of qualitative training available to all clients, regional branches have been established throughout Latvia. More than 200 accredited education programmes of various profession mastery and professional improvement have been offered by BUTS Ltd. Since 2004, a modern and convenient distance e-learning has been offered.

What is more, Latvian Independent Testing Laboratory was created in 1998 managing the construction material and welded connection testing. Furthermore, Quality Management System was introduced in 2002 according to the international standard ISO 9001: 2000.

We are open to collaborate with enterprises on professional training at all levels as well as the construction material and welded connection testing.

Contacts:

Dainis Zaltans
direktora vietnieks
mob. tālr. +371 26634173
tālr.: +371 67509450
fakss: +371 67221744
dainis@buts.lv

www.buts.lv

Foto 1,2,10 Aigars Jukna