TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

SIA “KUREKSS”

SIA KUREKSS (LV)

SIA Kurekss tika izveidota 1995. gadā kā privāta kompānija ar ierobežotu atbildību. Kompānijas kokzāģētava atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošās ostas Ventspilī, un to ietver lielākie Latvijas mežu masīvi.

Kurekss atbalsta dabiskas vides uzturēšanu, un tādēļ ir ieguvis koksnes plūsmas uzraudzības sertifikātu (“chain of custody”), saskaņā ar FSC metodēm un kritērijiem.

Kurekss ir arī ieguvis Eiropas Standartu ISO 9001:2000. Kompānijas filozofija ir koncentrēties uz klienta vēlmēm un veidot partnerattiecības biznesā.

Ltd. KUREKSS (ENG)

“Kurekss Ltd.” was established in 1995 as a private limited company. The company’s sawmilling operation is located in western part of Latvia near the ice free port Ventspils and is surrounded by the largest forest area of Latvia.

“Kurekss” supports the maintenance of the natural environment and therefore has been certified for “chain of custody” in accordance with the principles and criteria of FSC.

“Kurekss” has registered with the European Standard ISO 9001:2000. The company’s philosophy is to focus on customer’s needs and to create partnership in business.