TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

Latvijas Dzelzceļš

LATVIJAS DZELZCEĻŠ (LV)

Koncerns Latvijas dzelzceļš (LDz) ir viens no lielākajiem valstī, uzņēmumā strādā vairāk kā 12400 darbinieku. 2009. gadā valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš atzīmēja savas pastāvēšanas 90. gadadienu.

Šobrīd LDz koncerna valdošais uzņēmums ir valsts a/s Latvijas dzelzceļš un sekojošas atkarīgās sabiedrības: SIA LDz Cargo, SIA LDz Infrastruktūra, SIA LDz Ritošā sastāva serviss, SIA LDz Apsardze un likvidējamā a/s Starptautiskie pasažieru pārvadājumi.

SIA LDz Cargo ir nodibinājis savu meitasuzņēmumu — SIA LDz Cargo loģistika, kas ir netieši pakļauts valsts a/s Latvijas dzelzceļš.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sniedz daudzpusīgus pakalpojumus kravu un pasažieru pārvadājumu jomā, gan iekšzemē, gan starptautiskajā satiksmē, veic ritošā sastāva remonta pakalpojumus, kā arī ir dzelzceļa infrastruktūras apsaimniekotājs.

Uzņēmums paredz nodrošināt sekmīgu darbību un palielināt konkurētspēju galvenajos

biznesa virzienos. Nepārtraukti attīstoties, kā arī izmantojot jaunas zināšanas un tehnoloģijas, tas nodrošinās plašu dzelzceļa un ar to saistīto pakalpojumu spektru, ko raksturo augsta drošība, efektivitāte un orientēšanās uz klientu vajadzībām.

LATVIJAS DZELZCEĻŠ (ENG)

Latvian Railway (LDz) Concern is one of the biggest in the state, employing more than 12 400 people. In 2009 State Joint Stock Company Latvian Railway celebrated its 90th anniversary.

Latvian Railway (LDz) Concern comprises the holding company – State Joint Stock Company Latvijas dzelzceļš and the following subsidiary companies: LDz Cargo Ltd, LDz infrastruktūra Ltd, LDz ritošā sastāva serviss Ltd, and LDz Apsardze Ltd.

LDz Cargo created its own subsidiary company – LDz Cargo loģistika Ltd, which is indirectly subordinated to Latvian Railway.

Concern Latvijas dzelzceļš (Latvian Railway) sells passenger and freight shipment services in Latvia and also in an international market, rolling stock repair services and manages railway infrastructure.

The company anticipates ensuring successful operation and raising competitiveness. It will provide wide spectrum of safe, efficient and client-oriented railway services. Latvian Railway is planning to make large investments in development of infrastructure, renovation and supplementing of the rolling stock and modernisation of

traction, as well as to strengthen the cooperation with the existing business partners, and to involve new business partners.

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547
Uzziņas tālr. – 1181
Tālr. 67234940
Fakss – 67234327
E-pasts: info@ldz.lv
www.ldz.lv