TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

Latvenergo koncerns

LATVENERGO KONCERNS (LV)

Latvenergo koncerns ir energoapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī sniedz elektroenerģijas pārvades un sadales, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju pakalpojumus.

AS „Latvenergo” ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas saražo 90% no valstī ražotās elektroenerģijas.

AS „Latvenergo” ir Latvenergo koncerna mātessabiedrība. Koncernā ietilpst piecas meitassabiedrības – AS ”Augstsprieguma tīkls” (PSO), AS ”Sadales tīkls” (SSO), ”Latvenergo Kaubandus” OÜ, ”Latvenergo Prekyba” UAB un SIA ”Liepājas enerģija”.

LATVENERGO KONCERNS (ENG)

The Latvenergo Group is an energy power supply enterprise engaged in the generation of electricity and thermal energy, electricity trade, electricity transmission and distribution as well as the provision of IT and telecommunication services.

Latvenergo AS is one of the largest corporate entities in Latvia. From the total volume of electricity generated in Latvia, 90% are generated by Latvenergo AS.

Latvenergo AS is heading a corporate group. Latvenergo Group also includes five subsidiaries: Augstsprieguma tīkls AS(TSO), Sadales tīkls AS (DSO), Latvenergo Kaubandus OÜ, LatvenergoPrekyba UAB and Liepājas enerģija SIA.

Latvenergo koncerns ir energoapgādes uzņēmums, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī sniedz elektroenerģijas pārvades un sadales, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju pakalpojumus.

AS „Latvenergo”  ir viens no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, kas saražo 90% no valstī ražotās elektroenerģijas.

AS „Latvenergo”  ir Latvenergo koncerna mātessabiedrība. Koncernā ietilpst piecas meitassabiedrības – AS ”Augstsprieguma tīkls” (PSO), AS ”Sadales tīkls” (SSO), ”Latvenergo Kaubandus” OÜ, ”Latvenergo Prekyba” UAB un SIA ”Liepājas enerģija”.

The  Latvenergo Group  is an energy power supply enterprise engaged in the generation of electricity and thermal  energy,  electricity  trade, electricity transmission and distribution  as  well  as the provision of IT andtelecommunication services.

Latvenergo AS is one of the largest corporate entities in Latvia. From the

total  volume  of  electricity  generated  in  Latvia, 90% are generated by

Latvenergo AS.

Latvenergo  AS is heading a corporate group. Latvenergo Group also includes

five  subsidiaries:  Augstsprieguma  tīkls AS(TSO), Sadales tīkls AS (DSO),

Latvenergo Kaubandus OÜ, LatvenergoPrekyba UAB and Liepājas enerģija SIA.