TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

SIA ” VentEko”

SIA „VentEko

Dibināšanas gads:

1997

Darbinieku skaits:

50-100

Galvenās darbības jomas:

 • vides konsultācijas un apmācība, vides inženiertehniskie pakalpojumi;
 • medicīnas tūrisms, profesionālo apmācību tūrisms, eko tūrisms.

Mērķa tirgi:

 • Baltijas valstis;
 • Tuvo Austrumu reģiona, Āfrikas un Āzijas valstis.

Realizētie projekti:

Vairāk kā 1000 vietēja un starptautiska mēroga projekti.

Starptautiski sertificētie standarti:

 • kvalitātes pārvaldības sistēma ISO 9001;
 • vides pārvaldības sistēma ISO 14001;
 • darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma OHSAS 18001.

Sasniegumi:

 • stabils Baltijas valstu līderis vides inženiertehnisko pakalpojumu, vides konsultāciju un apmācību jomā;
 • uzņēmums ar labu reputāciju starptautiskajā tirgū;
 • Latvijas Kvalitātes balvas ieguvējs (2006);
 • VentEko valdes locekle Arta Bažovska – vienīgā no Latvijas izvēlētā uzņēmēja no mazo un vidējo uzņēmumu grupas pārstāvniecībai Eiropas pirmajam mazo un vidējo uzņēmumu kongresam Briselē (2009. gada maijs).

VentEko LTD

Foundation year:

1997

Employees:

50-100

Main activity fields:

 • Environmental Consultations & Training, Environmental Engineering Technical Services;
 • Medical Tourism, Professional Training Tourism, Eco Tourism

Main Markets:

 • Baltic Countries
 • Countries of the Middle East Region, Africa & Asia

Projects:

More than 1000 local & international projects

Internationally certified:

 • Quality Management System according to the requirements of standard ISO 9001
 • Environmental Control System according to the requirements of the standard ISO 14001
 • Labor Safety and Occupational Health Management System according to the requirements of the standard OHSAS 18001

Achievements/Recognitions:

 • The leading company in the Baltic States providing a wide range of environmental engineering services, environmental consultations & training
 • Company with a good reputation in the international market
 • Latvian Quality Award winner (2006)
 • CEO of VentEko Ms. Arta Bazovska – the only chosen businessman from Latvia for the 1st European small medium businessmen week in Brussels (May, 2009)

VentEko LTD

Address: 22 Rīgas Street, Piņķi,

Babīte District, LV-2107, Latvia

Mobile: +371 29225443

Phone: +371 6713155

Fax: +371 6713156

info@venteko.com

www.venteko.com