TOP1000

News Agency BNA LATVIA photo album “The Largest Companies of Latvia”

About The Top1000

Ziņu aģentūras BNA LATVIA (www.bna.lv) fotoalbums “Latvijas lielākie uzņēmumi” veidots ar mērķi sniegt atbalstu Latvijas ekonomikas stiprināšanai, informēt interesentus Latvijā un ārvalstīs par Latvijas uzņēmumiem, kas ir neatņemama biznesa vides sastāvdaļa.

Albumā fotomateriālu formā attēloti Latvijas lielākie un vērtīgākie uzņēmumi – to ražotnes, personības, simboli – sniedzot vietējiem un ārvalstu potenciālajiem sadarbības partneriem un klientiem ieskatu Latvijas uzņēmējdarbības vidē, kā arī ļauj iepazīt dažādu uzņēmumu specifiku un darbības sfēras.

Fotoalbuma saturs tapis sadarbībā ar fotogrāfiem Ediju Pālenu, Kasparu Breidaku un Billiju Locu, kā arī uzņēmumu korporatīvajiem foto arhīviem.


About the photo album:

News Agency BNA LATVIA (www.bna.lv) photo album “Largest Companies of Latvia” is created to support Latvian economy and to enforce it, to inform the interested persons in Latvia as well as those abroad about the companies of Latvia, which are an integral part of the business environment.

With the help of photo materials, the album depicts Latvian largest and most valuable companies – their production units, identities, symbols – providing an insight to the local as well as foreign potential partners and clients into the business environment of Latvia, which also allows to get acquainted with the particularities and activity fields of the different companies.

The content of the photo album was created in cooperation with photographers Edijs Palens, Kaspars Breidaks and Billijs Locs, as well as from the corporate photo archives of the companies.